20 February 2007

Det lille lys jeg har, det skal få skinne klart!

Nei, vent! Det STORE lys jeg har, det skal få skinne klart ;-)