20 February 2007

Du skal tidlig krøkes, om du god hest skal bli..

Hun var tre og et halvt år da bildet ble tatt.