05 February 2007
Hvis man har fått sne i ansiktet er det bare èn vei å gå...

...det er bare å bite tenna sammen!