03 February 2007

Hvitveispiken

(bortsett fra at dette beviselig er en hannhund)