02 February 2007

Revunger


Jeg fant disse to i veikanten en sommernatt jeg kjørte hjem fra Aglen (i nærheten av Namsos).
De var ikke det aller minste redde, jeg fikk gå helt borttil og til og med bruke blits.