07 February 2007

Sommer på et svaberg

Vinden i mine kinn.
Solen i dine øyne.

Havet.
Det runde berget.
Ble skapt for oss, slipt for oss.

Din hånd ble skapt for meg.
Og dine lepper...