24 March 2007

Skilsmisse

Jeg vil ha skilsmisse mellom kirken og staten!
I utgangspunktet er jeg som kjent bastant motstander av ekteskapsbrudd. Eneste unntak har vi der hvor religiøs praksis er så forskjellig at ekteskapet ikke er til Guds ære.

Jeg tror vi har et slikt tilfelle med statskirken.

Jeg vil ha kriken ut av staten rett og slett fordi dette er diskriminering.
Men - langt viktigere: Jeg vil ha staten ut av kriken, fordi en kirke ikke er en fornuftig menighet dersom den ikke får lov til å stå for det bibelen sier.

Kirken ut av staten, staten ut av kirken!