10 April 2007

9/4-07

I dag fikk vi godkjent innkallings-stoppen. Bra!