11 April 2007

Lastet ned NeatImage

Overrasket over hva det kan gjøre med et bilde!
Her er et eksempel:
(åpne bildene for å se støyen i den første versjonen)