20 April 2007

Mennesker er fascinerende.

Jeg har alltid syntes at det er fryktelig interessant hvorfor menneskene rundt meg tar akkurat de valgene de tar. I de små detaljene er de sjelden klar over grunnene selv.
I min søken etter forståelse av menneskers til tider forskrudde handlingsmønster, snublet jeg for noen år siden over en bok som heter "Please understand me". Den er skrevet av David Kiersey, og har etterhvert lagt grunnlaget for en mye brukt personlighetsanalyse kalt MBTI. Det skremte meg hvor mye Kiersey kan si om mennesker ved å putte folk i bås på fire forskjellige områder.
Jeg ble redd da jeg leste beskrivelsen av min egen personlighets-type, den var som tatt ut av mitt eget liv! Her fikk jeg forklart hvorfor enkelte mennesker oppfatter ting (og meg, forsåvidt) helt annerledes enn jeg selv.
De fire aspektene er:
* (E)=Expressive vs. (I)=Attentive: Ekstrovert/Introvert - altså utadvendt/innadvendt-perspektivet. (betegnelsen kalles E eller I). Den avgjørende forskjellen er om du får energi eller tappes for energi av å omgi deg med mange mennesker på en gang. Se også etter tegn som lyttende/snakkende osv.
* (S)=Observant vs. (N)=Introspective: Intuitiv/Observerende - altså om man tenker muligheter eller fakta, intuitiv-personlighetene (N) er ofte drømmende, svevende og søker etter "hva hvis" mens de observerende personlighetene (S) er mer jordnære, ser hva som faktisk finnes, og tenker mer i overflaten av virkeligheten.
* (T)=Tough-Minded vs. (F)=Friendly: Tenkende/Følende (T/F) - altså om man hovedsakelig resonnerer på bakgrunn av hva man føler eller hva man tenker. Det er en vanlig oppfatning at alle menn tenker, mens alle kvinner føler, men oppsiktsvekkende nok er denne fordelingen ca 60/40!
* (J)=Scheduling vs. (P)=Probing: Judgement/perseption (J/P) - P- personlighetene er vanligvis lekne (playful), impulsive og liker å holde mulighetene åpne lengst mulig. J-personlighetene er ryddige, organiserte, liker å planlegge og spesielt å ha oversikt.
Utfra disse fire aspektene får man altså en personlighetsprofil, eksempelvis ENFP (utadvendt, intuitiv, følende, leken).
Det er til sammen 16 mulige kombinasjoner.
Kiersey skriver om relasjoner mellom alle de 16 kategoriene, hva som går bra, hva man bør passe seg for, og hvordan man kan løse problemer. Ved å forstå hva den andre hører når du sier noe, kan man tilpasse kommunikasjonen etter hva man vil at den andre skal oppfatte.
Dette ble sikkert komplisert, men for de som synes det lyder som en interessant innfallsvinkel, anbefales boken på det varmeste! Den forklarer mye av hvordan andre ser verden...