04 May 2007

Mist ikke engasjementet selv om taleevnen svikter!

Flere bilder fra vårkonferansen finnes på http://www.geocities.com/stall_ringsrod/varkonferanse.html?1175337833703