24 September 2007

Fjelltur med KGB

KGB er altså Kristengruppa i Bø - en salig smørje av Laget, KRIK osv...
Her er i alle fall noen bilder: