06 October 2007

Skrivefinger

Jeg sitter og leser til deleksamen i biologi (som er på onsdag) 7-24. Min høyre pekefinger har uttrykt sin bekymring for om dette er permanent, for som den sier: "min egen mor ville ikke engang kjent meg igjen".