20 July 2009

Sykemeldt

Ja, det gikk visst som det måtte. Nå får jeg ikke lov å jobbe mer med den vonde armen, og er forvist til ufrivillig ferie i øsregnet. Isj og fysj. Får prøve å gjøre noe konstruktivt ut av det. Agiltytrening med fatle, er det noe særlig, tro?