10 October 2009

Driv på linjer og bakbyttetanker

Selv om Orkan er rask (se tidstest-innlegget under her hvis du tviler), har han til dels ganske dårlig driv på linjer. Det gjør at bakbytter er en dårlig løsning, siden han venter litt på meg hvis jeg blir hengende etter. Han har rett og slett ikke helt orden i sysakene når det gjelder akselrasjon vs decel. Jeg har jobbet med dette noen økter på one jump på gårdsplassen, og det er tydelig at vi trenger å jobbe mer med det. Til å begynne med gjettet han vilt, og dro gjerne dit hvor belønningen havnet sist...

For å gjøre det klart: akselrasjon, ingen verbal kommando, og driv på rett linje betyr spurt frem. Jeg ser etter hva han gjør etter at han har hoppet, nesten mer enn hva han gjør frem til hoppet. Jeg vil at han skal fortsette å se på linjen fremover, i stedet for å snu seg og se på meg. Decel, altså oppbremsning, sammen med verbal kommando og sving, betyr sving så hardt du kan rundt hinderstøtten og kom inn mot reinforcemet zone (belønningssonen hos meg).

Han har litt mer peiling nå, men hvis jeg har belønnet sving et par ganger på rad blir straks drivet dårligere igjen, så dette må det jobbes mer med. Bakbyttene kommer vel ikke til å fungere ordentlig før dette er i boks...

Snurr film: