02 October 2009

Jeg skal trene om vippa!

Orkans vippepasseringer har svakheter, som skyldes at jeg fikk for mye hastverk på slutten av grunninnlæringen, siden vi var veldig nær debuten. Han løper ut, men venter til vippa har slått i bakken før han legger seg. Dette har ikke bedret seg, snarere blitt verre i det siste, så det er på tide å re-trene hele greia... Jeg har følgende alternativer:

  • To av/to på - han er for liten til dette. En vippe med rebound vil gi ham enorm fleks i ryggen, og det vil jeg absolutt ikke utsette ham for.
  • Ligg - en bedre ligg kan trenes inn ved å holde vippa til han har lagt seg, slik at det blir han som utfører noe for å få vippa til å gå i bakken. Dette er mye jobb, men ville gitt omtrent det resultatet jeg ønsket meg opprinnelig.
  • Sitt - for dårlig vektforskyvning for min smak (belastningsmessig).
  • Nose touches - innebærer i utgangspunktet to av/to på, men kan også gjøres på target på enden av vippa. Dette er mye jobb, siden han ikke har noe særlig grunntrening til det.
  • Stå - enkelt, helt grei vektforskyvning sånn han gjør det i dag, men ingen garanti for plassering.

Utfra de rådene jeg har fått, ser det ut til at det blir en stå. Det vil være en enkel måte å endre adferden, siden han nå går ut, står, og etterpå legger seg. Jeg kan rett og slett belønne stå'en, og slippe ham før han har lagt seg. Da vil sannsynligvis adferden være endret rimelig raskt. Han har allerede god forståelse av å bli til han får gå-kommando, så det hele ser relativt enkelt ut. Ulempen er at jeg ikke har noen spesifikk adferd (som en target) å utføre på enden av vippa, og dermed ingen garanti for at han vil drive helt ut. De jeg har spurt mener at han har driv nok til at han vil være utålmodig med å komme seg videre, og dermed drive fremover, men det er likevel et betydelig usikkerhetsmoment.

Før jeg begynner re-trening vil jeg gjerne høre motforestillinger mot stå, hvis noen har det :-)