05 February 2010

Her blir det stille noen dager...

...for vi reiser til Tynset for å leke med gode venner og en hel flokk med huskyer :-D
Jippijejejejippijaaa!
Legger ved et bilde fra påsketuren opp dit i fjor: