17 February 2010

Med jevne mellomrom...

...ser jeg denne om igjen. Det er en god en. Som minner meg om å sette ting litt i perspektiv :-)