19 March 2010

Det er vår!

Storm røyter! Det er et sikkert vårtegn. Det rasler i klippemaskinen, men jeg tør ikke helt. Han hadde blitt veldig rar uten pels...
Jeg har hatt hundehår-frie klær i omtrent tre måneder, og nå er det altså på'n igjen. Storm først, denne gangen. Tro om bevipus venter akkurat til han er ferdig med å røyte, før hun begynner?