16 March 2010

Mars-mål

Det ble ingen mars-mål. Naturlig nok, siden vi ikke kan trene. Håper å komme sterkere tilbake, for jeg tror målsetninger er en god måte å holde tritt med hvilken progresjon man har i treningen...