08 April 2010

Norsk Agility Klubb?

Jeg er vel ikke den første som har undret meg over mangelen på et enkelt demokrati, en forståelig struktur, og en bedre informasjonsflyt i den norske agilitysporten...

I går kveld slo det meg at det kanskje ikke trenger å være så vanskelig: hvorfor har vi ikke rett og slett en Norsk Agility Klubb, som gjennom medlemskap hos NKK (på lik linje som raseklubbene) kan samle og fremme agility-Norges stemmer?

Nå visste jeg riktignok ikke om det var en god idé jeg hadde, så jeg opprettet gruppen "Vi ønsker oss et enkelt agility-demokrati!" på facebook, for å finne ut hvor mange som er enige med meg. På sine første timer har den rukket å nå over 70 medlemmer, og den vokser stadig mens jeg skriver dette!

Hvis du ville meldt deg inn i Norsk Agility Klubb dersom den ble opprettet, synes jeg du skal bli medlem av gruppen på facebook. Hvis den blir stor nok, har man en idé om medlemsgrunnlaget for å eventuelt starte en Norsk Agility Klubb.