28 July 2010

Orkanbilder fra NKK Trondheim

Marit Lilleeng (http://www.psycholynx.com/) har tatt (og sendt meg) disse bildene. Tusen takk!