30 March 2011

Kuling og kullet er ni måneder!

Tiden går fort, og på mandag ble kuleste lille Lul ni måneder gammel! På de syv månedene vi har hatt sammen, har han gått fra dette:
...til dette:
Han er fortsatt ganske useriøs, men har fått mer pels og mer ører, generelt sett. Jeg liker ham! Det er på høy tid å samle hele kullet igjen, for nesten tre måneder siden så de slik ut: