02 May 2011

Fartsfunderinger

Mine grublerier over hvordan jeg skal få lurt farten ut av Orkan på en pålitelig måte (ikke bare når det passer ham selv), grenser nesten litt til gråt og tenners gnissel. Men bare nesten. Jeg liker å ha en plan for saker, men dette har jeg faktisk ikke noen god plan for. Det jeg derimot har, er en evaluering av hvordan farten hans ser ut i dag, hjemme i hagen. Kanskje litt feigt å teste fart på vår lille, kuperte gressflekk med små avstander og vanskelige bakker, men det er nå disse treningsmulighetene jeg har!