21 August 2011

Agility iMap på mac'en

Jeg har savnet et banetegningsprogram som funker på mac, men ikke tatt meg råd til å kjøpe CRCD. Derfor ble jeg veldig glad da jeg fant et luretriks som lar meg bruke agility iMap (agilityvision-app) på mac'en! Linkscape og et pdf-dokument med hindre i løser alle mine problemer :-)

Her er dagens bane, noe klasse 1-aktig som får plass på banen vår, og som gir Sigurd og Bris trening i å gå hele baner.

Jeg har dessuten en tynn ambisjon om å se hva Kuling mener om noen av utfordringene her. Gleder meg!