20 August 2011

Barneskirenn! (evt lilleputtfotball?)

Det var veldig mye enklere å fikse Kulings intensitet enn jeg trodde. La meg gjøre regnestykket enkelt:

   Liten Kållis
+ Fin fotball
= total, komplett, altovergripende mani!

Nå har jeg en stresset arbeidsmaskinkållis, akkurat når det passer meg. Og når jeg vil ha tilbake den behagelige, tenkende, smarte lille kållisen, er det bare å fjerne fotballen. Hællemin så herlig simpelt det kan være innimellom!

(Men vi må ta med oss fotballen på litt proofing her og der. Det følger nemlig noen utfordringer med en sånn ekstrem "high value"-leke. Flick til utlagt belønning, for eksempel...)