21 August 2011

Sigurd og Orkan springer bane

I det siste har Sigurd nesten tatt for gitt at det er hans tur å trene når Orkan skal hentes i bilen. Jeg tolker det som at planen om å få dem ut på konkurransebanen sammen faktisk kan komme til å fungere?

Dessuten blir jeg glad av å se dem. De er så flinke, så flinke!