25 February 2012

Vestover

Vindusbilder fra Seljord, Haukeli, Odda og Utne-Kvanndal (de to første i feil rekkefølge, men blogger-appen lar meg ikke flytte på dem). I skrivende stund sitter Lu og jeg på sistnevnte ferge.