08 February 2012

Vi trener starter

Samme hvor langsiktig jeg tenker, og samme hvor viktig jeg sier at det er; det er forbannet vanskelig å velge å diske seg på startstreken nå du står der og er fullt fokusert på å gjøre et godt løp. Derfor har jeg lagt en start-plan.

Planen har flere fordeler:
  • Jeg legger hovedvekten av treningen på å belønne gode valg.
  • Samtidig forsøker jeg å lære Kuling et system for ha som skjer hvis han gjør feil.
  • Jeg får helt klare kriterier for hva jeg selv skal gjøre. Ikke bare på trening, men altså også på konkurranse.
Planen illustreres herved med et aldri så lite flytskjema (i stedet for å forsøke å forklare hele saksgangen i ord):

Jeg håper altså å få en stor andel på av utfallene på venstre side av skjemaet, det skal vi få til med mange (og gode) belønninger, samtidig som vi må kontrollere stressnivået sånn noenlunde (opp på trening, ned på konkurranse). 

Siden Lu ikke er så flink til å lese, må jeg forsøke å forklare ham dette gjennom trening. Jeg er ikke sikker på at det blir enkelt, men logikken er altså slik at første gang han reiser seg, må han ligge en stund, andre gang får han ikke trene mer. På den måten håper jeg å kunne bruke leggingen som en tydelig advarsel på konkurranse.

Lyder det helt dumt?