20 March 2012

Nyttige regler for langtidssyke

SerendipityCat delte denne, som egentlig stammer fra facebooksiden Trollmors Tanker. Litt sann, og litt morsom:


REGLER FOR LANGTIDSSYKE MED SYKDOMMER SOM IKKE VISES PÅ UTSIDEN.

1. Gjør du noe, forbered deg på kommentaren – “jasså, du greier det, du som er syk..” sagt i en mistenksom tone.
2. Gjør du ikke noe, forbered deg på kommentaren – ” du må da orke litt, selv om du er syk..” sagt i en bebreidende tone.
3. Smiler du og er glad, blir du møtt med kommentaren – “jeg trodde du var syk”.
4. Smiler du ikke, blir du møtt med kommentaren – “opp med hodet, ingenting blir bedre av at du depper. Vær positiv, så blir alt mye bedre!”
5. Deltar du i en sosial sammenheng, vær alltid forberedt på at noen bemerker det, ikke fordi de er glad for å se deg der, men fordi de “ikke skjønner at du orker, du er jo syk!”
6. Lar du være å delta i en sosial sammenheng er kommentaren: – “jamen tror du ikke du ville hatt godt av å komme deg litt ut blant folk?”
7. Ethvert svar på spørsmålet -”hvordan har du det?” – vil alltid være feil svar. Enten fordi du er for positiv eller for negativ.
8. Vær alltid forberedt på å forklare og forsvare hvorfor du gjør det du gjør i enhver situasjon, og vær klar over at svaret ditt alltid vil bli gjenstand for diskusjon.
9. “Friske” vil kappes om å fortelle deg løsningen på alle dine problemer – det er bare å gjøre som dem! De har jo holdt seg friske…