31 May 2012

Løpetid igjen

Første tegn til blødning i morges. Forrige var 11. februar. Det har altså gått i underkant av fire måneder. Kortere enn vanlig (5,5 mnd?) men så har hun hatt et innbilt svangerskap i mellomtiden, kanskje det kan påvirke?