22 August 2013

Coming from vs. going to (mer linjenerding)

Jeg ville komme til bunns i om det er grunn til noen forskjell i vekting mellom coming from og going to, hvis vi forutsetter at avstanden er lik. Derfor laget jeg denne:

Kuling var veldig, veldig lik på høyre/venstre når jeg fikk ham til å samle seg ordentlig for post turn til høyre. Det er derimot ikke så lett, så i videoen har jeg lagt med eksempler både der han samler seg fint, og der han ikke gjør det. Deilig å endelig ha fått tilbake mac'en, så jeg kan lage ordentlige sammenlikninger i overlay :-DI praksis betyr dette at jeg kommer til å prioritere coming from over going to i alle tilfeller hvor jeg ikke er helt sikker på å kunne lure eksepsjonelt fin samling ut av ham. Samling i post turns kommer forøvrig til å fortsette å stå ganske langt opp på målsetningslisten, jeg er ikke fornøyd med dem enda...