23 August 2013

Enda litt mer linjenerding

Ok, så var jeg visst ikke helt ferdig med coming from vs. going to likevel :-p
Fanny ga meg enda en idé jeg bare måtte teste!