20 August 2013

Mer linjenerding

Kikket på film fra finalene i nordisk mesterskap i går, og la merke til en sekvens hvor vektingen av veivalget falt 1-1 mellom linjen man kommer fra og linjen man skal videre til (avstanden var tilnærmet lik). Emne for testing!
Veivalget etter #3: distance: equal, coming from: left, going to: right.

Jeg vil veldig gjerne se samme test med flere ulike hunder - veldig interessant om utfallet blir det samme. Jeg kjørte åtte repetisjoner med jevn variasjon mellom fire ulike handlingsvalg. Venstre (serpentin), høyre (framforbytte) venstre (framforbytte+framforbytte) og høyre (post turn).

For Kuling trumfet coming from going to, regnet fra snuten passerte siste slalåmpinne til den kom til syne i tunnelutgangen. Dette var konsekvent, altså alle repetisjonene til venstre var raskere enn til høyre. Video:


Til høyre var framforbytte (som forventet) raskere enn post turn. Det som overrasket meg, var at Kulings snitt-tid til venstre var 8 hundredeler bedre med to framforbytter enn med serpentin! Jeg blir glad hvis noen kan forklare meg hvorfor?