18 July 2014

løpetid (huskelapp)

Jeg har skrevet inn alle Bris' løpetider i bloggen, for å holde orden på dem. Hun fikk vårens løpetid på slaget, 5,5 mnd etter forrige gang (da høyløp hun rett før jul). Denne gangen høyløp hun på NM, i overgangen mai/juni. Fortsetter hun sånn, skal hun høyløpe neste gang midt i november, og så i overgangen april/mai 2015.